Alprazolam DOC ġeneriku 0.75 mg/ml f'soluzzjoni. 20 ml (2023)

Sib mediċina »
Lista ta’ drogi li jibdew b’A »

Alprazolam DOC ġeneriku 0.75 mg/ml f'soluzzjoni. 20 mlhija droga li tingħata lill-pubbliku bir-riċetta. speċjalità soġġetta għal-Liġi 79/2014, p. U l-mediċina. (klassi Ċ), ibbażat fuqalprazolamjappartjenu għall-grupp terapewtikuBenzodiazepine ansjolitiċi. Maħruġ fl-Italja minnDOC Generici S.r.l.

BIDER

 • informazzjoni ġenerali
 • PAKKETTI DISPONIBBLI KUMMERĊJALMENT
 • SPEJJA TA' INFORMAZZJONI (PDF)
 • INDIKAZZJONIJIET TERAPEWTIĊI
 • KONTRAINDIKAZZJONIJIET
 • TWISSIJIET U PREKAWZJONIJIET GĦALL-UŻU
 • INTERAZZJONIJIET
 • DOŻA U METODU TA' AMMINISTRAZZJONI
 • DOŻA EĊĊESSA
 • Tqala U TRIDGĦ
 • IS-SEWQAN U L-UŻU TA' MAKKINARJU
 • AWTORITÀ ATTIVA
 • AĊĊETTAZZJONI
 • VALIDITÀ U ĦAŻNA
 • NATURA U KONTENUT TAL-KONTENITUR
 • PATOLOĠIJA ASSOĊJATA

informazzjoni ġenerali


APPOĠĠ:

DOC Generici S.r.l.

MARKA

Alprazolam DOC ġeneriku

Ippakkjar

0.75 mg/ml soluzzjoni tat-taqtir. 20 ml

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA
qtar

AWTORITÀ ATTIVA
alprazolam

TEAM TERAPEWTIKU
Benzodiazepine ansjolitiċi

KLASSI
tagħmel

DĦUL
mediċina disponibbli għall-pubbliku b’riċetta medika;speċjalità soġġetta għal L. 79/2014, p. U l-mediċina.

PREZZO
8,40 €

PAKKETTI DISPONIBBLI KUMMERĊJALMENT


Ippakkjar u formulazzjonijietAlprazolam DOC ġenerikudisponibbli kummerċjalment:

 • ġeneriku alprazolam doc 0.25 mg 20 pillola
 • ġeneriku alprazolam doc 0.50 mg 20 pillola
 • alprazolam doc ġeneriku 0.75mg/ml f'soluzzjoni. 20 ml(sewwieq attwali)

SPEJJA TA' INFORMAZZJONI (PDF)


NIŻLA KTIEB TA' STRUZZJONI PDF (AIFA)

Fuljett ġeneriku ta’ Alprazolam DOC »

N.B.Xi fajls PDF jistgħu ma jkunux disponibbli

INDIKAZZJONIJIET TERAPEWTIĊI


għal xiex huwa utliAlprazolam DOC ġeneriku? Għaliex jintuża?

Ansjetà, tensjoni, u manifestazzjonijiet fiżiċi jew psikjatriċi oħra assoċjati mas-sindromu ta 'ansjetà.

Attakki ta' paniku bl-agorafobija jew mingħajrha.

Benzodiazepines huma indikati biss meta d-disturb huwa sever, invalidanti u jikkawża lill-persuna dwejjaq kbir.

Ikseb parir mingħand it-tobba tagħna, it-tobba jkunu kuntenti li jwieġbu l-mistoqsijiet kollha tiegħek!

ibgħat mistoqsija

KONTRAINDIKAZZJONIJIET


Meta m'għandux jintużaAlprazolam DOC ġeneriku?

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva, benzodiazepines jew xi sustanzi mhux attivi.

Benzodiazepines huma wkoll kontra-indikati f'pazjenti li jbatu minn myasthenia gravis, insuffiċjenza respiratorja severa, sindromu ta 'l-apnea fl-irqad, insuffiċjenza severa tal-fwied.

ALPRAZOLAM DOC Generici huwa wkoll kontraindikat f'pazjenti bi glawkoma akuta ta' angle-closure. Il-prodott jista' jintuża f'pazjenti bi glawkoma b'angolu miftuħ li jirċievu trattament xieraq. M'għandux jingħata lil tfal u adolexxenti taħt it-18-il sena.

TWISSIJIET U PREKAWZJONIJIET GĦALL-UŻU


X'għandek tkun taf qabel tieħuAlprazolam DOC ġeneriku?

Gruppi ta' pazjenti speċifiċi

Is-sigurtà u l-effikaċja ta' alprazolam fi tfal u adoloxxenti taħt it-18-il sena ma ġewx stabbiliti, għalhekk l-użu ta' alprazolam mhuwiex rakkomandat.

Hija rrakkomandata kawtela fit-trattament ta' pazjenti b'indeboliment renali jew indeboliment epatiku ħafif għal moderat, filwaqt li benzodiazepines mhumiex indikati f'pazjenti b'indeboliment epatiku sever peress li jistgħu jippreċipitaw enċefalopatija.

Biex tiġi evitata l-okkorrenza ta' atassja jew sedazzjoni eċċessiva, huwa rakkomandat il-prinċipju ġenerali li tintuża l-inqas doża effettiva f'pazjenti anzjani u/jew debboli (ara sezzjoni 4.2 Pożoloġija u metodu ta' kif jingħata). Barra minn hekk, dożi mnaqqsa huma indikati f'pazjenti b'insuffiċjenza respiratorja kronika minħabba r-riskju ta 'dipressjoni respiratorja.

Benzodiazepines għandhom jintużaw b'kawtela kbira f'pazjenti bi storja ta' abbuż ta' alkoħol jew droga (ara sezzjoni 4.5 Interazzjonijiet ma' prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta' interazzjoni).

Pazjenti li abitwalment jabbużaw mill-alkoħol u/jew mid-drogi għandhom ikunu taħt superviżjoni medika mill-qrib meta jiġu kkurati b'benzodiazepines minħabba l-predispożizzjoni ta' dawn l-individwi għall-vizzju u d-dipendenza.

Għall-istess raġuni, il-pazjenti għandhom jiġu mwissija dwar ir-riskji assoċjati mat-teħid simultanju ta 'alkoħol jew mediċini oħra li jbaxxu s-Sistema Nervuża Ċentrali (CNS).

Benzodiazepines mhumiex indikati għat-trattament primarju ta' mard psikotiku.

F'pazjenti b'dipressjoni maġġuri jew ansjetà relatata mad-dipressjoni, benzodiazepines jew komposti li jixbħu lill-benzodiazepine m'għandhomx jintużaw waħedhom biex jikkuraw id-dipressjoni, peress li jistgħu jippreċipitaw jew iżidu r-riskju ta' suwiċidju.

L-assoċjazzjoni ma 'drogi psikoattivi oħra teħtieġ attenzjoni speċjali u viġilanza min-naħa tat-tabib biex jiġu evitati effetti mhux mistennija tal-interazzjoni.

Għalhekk, f'pazjenti li jippreżentaw sinjali u sintomi ta' disturb depressiv jew b'tendenzi suwiċidali, alprazolam għandu jintuża b'kawtela u d-doża preskritta għandha titnaqqas.

Disturb ta' paniku ġie assoċjat ma' disturb depressiv maġġuri primarju u sekondarju b'rati ogħla ta' suwiċidju f'pazjenti mhux ikkurati.

Għalhekk, huwa importanti, bħall-użu ta 'kwalunkwe mediċina psikotropika fit-trattament ta' pazjenti b'dipressjoni jew dawk b'idea jew attentat ta 'suwiċidju suspettat, li l-istess kawtela tiġi eżerċitata meta jintużaw dożi ogħla ta' alprazolam biex jikkura pazjenti b'disturb ta 'paniku.

Tolleranza

Xi telf ta' effikaċja ta' l-effetti ipnotiċi ta' benzodiazepines jista' jiżviluppa wara użu ripetut għal ftit ġimgħat.

Dipendenza

L-użu ta 'benzodiazepines jista' jwassal għall-iżvilupp ta 'dipendenza fiżika u mentali fuq dawn il-mediċini. Ir-riskju ta' dipendenza jiżdied mad-doża u t-tul tal-kura. huwa akbar f'pazjenti bi storja ta' abbuż tad-droga jew l-alkoħol.

Id-dipendenza fuq id-droga tista' sseħħ f'dożi terapewtiċi u/jew f'pazjenti mingħajr fatturi ta' riskju rikonoxxuti.

L-użu kombinat ta 'benzodiazepines differenti assoċjati ma' indikazzjonijiet ansjolitiċi u ipnotiċi jżid ir-riskju ta 'dipendenza fuq id-droga. Kienu rrappurtati wkoll każijiet ta’ abbuż.

Ladarba tiżviluppa d-dipendenza fiżika, it-twaqqif f'daqqa tat-trattament ikun akkumpanjat minn sintomi ta' rtirar.

Dawn jistgħu jikkonsistu f'uġigħ ta 'ras, uġigħ fil-ġisem, stress eċċessiv, tensjoni, irrekwitezza, konfużjoni u irritabilità. F'każijiet severi, is-sintomi li ġejjin jistgħu jseħħu: derealizzazzjoni, depersonalizzazzjoni, iperakużi, tnemnim u tnemnim fl-estremitajiet, sensittività eċċessiva għad-dawl, ħsejjes u kuntatt fiżiku, alluċinazzjonijiet jew aċċessjonijiet.

ansjetà ta 'rkupru

Sindromu temporanju li fih is-sintomi li wasslu għall-kura b'benzodiazepine jerġgħu jidhru f'forma msaħħa jista' jseħħ mat-twaqqif tal-kura.

Jista 'jkun akkumpanjat minn reazzjonijiet oħra, inklużi tibdil fil-burdata, ansjetà, irrekwitezza, jew disturbi fl-irqad. Peress li r-riskju ta' sintomi ta' rtirar jew rebound huwa akbar wara twaqqif f'daqqa tal-kura, tnaqqis gradwali tad-doża huwa rakkomandat.

it-tul tat-trattament

It-tul tal-kura għandu jkun qasir kemm jista’ jkun skont l-indikazzjoni terapewtika (ara sezzjoni 4.2 Dożaġġ u metodu ta’ amministrazzjoni), għal nuqqas ta’ rqad m’għandux jaqbeż 4 ġimgħat u għall-ansjetà m’għandux jaqbeż 8-12-il ġimgħa inkluż il-perjodu ta’ ħasil progressiv. . L-estensjoni tat-trattament lil hinn minn dan il-perjodu m'għandhiex isseħħ mingħajr evalwazzjoni mill-ġdid tas-sitwazzjoni klinika. Ladarba tinbeda t-trattament, jista’ jkun ta’ għajnuna li l-pazjent jiġi infurmat li se jkun ta’ żmien limitat u jispjega eżattament kif id-doża għandha titnaqqas.

Barra minn hekk, huwa importanti li l-pazjent jiġi infurmat dwar il-possibbiltà ta 'fenomeni ta' rebound, sabiex tiġi minimizzata r-reazzjoni ta 'ansjetà li l-okkorrenza eventwali ta' sintomi bħal dawn tista 'tikkawża mat-twaqqif tal-mediċina.

Huwa rikonoxxut li b'benzodiazepines li jaħdmu qasir, jistgħu jseħħu sintomi ta' rtirar bejn id-dożi, partikolarment f'dożi għoljin.

Meta tuża benzodiazepines li jaħdmu fit-tul, huwa importanti li l-pazjent jiġi infurmat li bidla f'daqqa għal benzodiazepines li jaħdmu qasir mhix rakkomandata peress li jistgħu jseħħu sintomi ta' rtirar.

Reazzjonijiet psikjatriċi u paradossi

L-użu ta 'benzodiazepine huwa magħruf li jikkawża reazzjonijiet bħal irrekwitezza, aġitazzjoni, irritabilità, aggressjoni, delużjonijiet, rabja, inkubi, alluċinazzjonijiet, psikożi, imġieba mhux xierqa, u avvenimenti oħra ta' mġieba avversi. Jekk jiġri dan, il-mediċina għandha titwaqqaf. Dawn l-effetti sekondarji huma aktar probabbli fit-tfal u l-anzjani.

Amnesja

Benzodiazepines jistgħu jikkawżaw amnesija avvanzata. Dan normalment iseħħ diversi sigħat wara li tieħu l-mediċina. (ara sezzjoni 4.8 Effetti mhux mixtieqa).

twaqqif tat-trattament

Bħal kull benzodiazepine, id-doża ta' Alprazolam Accord għandha titnaqqas gradwalment, peress li t-twaqqif f'daqqa jew malajr wisq jista' jwassal għal sintomi ta' rtirar.

Is-sintomi ta 'rtirar jistgħu jinkludu skumdità ħafifa u nuqqas ta' rqad jew jidhru bħala sindromi severi b'bugħawwieġ fil-muskoli u addominali, rimettar, għaraq, u rogħda.

Kultant, konvulżjonijiet ta' rtirar jistgħu jseħħu wara tnaqqis rapidu jew waqfien f'daqqa tat-terapija b'alprazolam.

Dawn is-sintomi, speċjalment dawk l-aktar severi, huma ġeneralment aktar komuni f'dawk il-pazjenti li ġew ikkurati b'dożi eċċessivi għal perjodi twal ta 'żmien. Madankollu, sintomi ta' rtirar ġew irrappurtati wkoll wara t-twaqqif f'daqqa ta' dożi terapewtiċi ta' benzodiazepines. Għalhekk, it-twaqqif f'daqqa għandu jiġi evitat u tnaqqis gradwali tad-doża għandu jiġi preskritt (ara sezzjoni 4.2 Pożoloġija u metodu ta' kif għandu jingħata).

Waqt l-irtirar tad-droga f'pazjenti b'disturb ta 'paniku, xi drabi jistgħu jiġu osservati sintomi assoċjati mar-rikorrenza ta' attakki ta 'paniku li jimitaw sintomi tipiċi ta' rtirar.

Din il-mediċina fiha etanol (alkoħol)

ALPRAZOLAM DOC Generici fih 15.4 vol% etanol (alkoħol), eż. sa 81.2 mg ta 'etanol, ekwivalenti għal 2.1 ml ta' birra, 0.9 ml ta 'inbid għal kull doża ta' 20 qatra (li tikkorrispondi għal 0.50 mg ta 'alprazolam).

Jista 'jkun ta' ħsara għall-alkoħoliċi.

Għandu jiġi kkunsidrat f'nisa tqal jew li qed ireddgħu, tfal u gruppi ta' riskju għoli bħal nies b'mard tal-fwied jew epilessija.

Għal dawk involuti f'attivitajiet sportivi, l-użu ta 'drogi li fihom l-alkoħol etiliku jista' jirriżulta f'testijiet pożittivi kontra d-doping fir-rigward tal-limiti tal-konċentrazzjoni tal-alkoħol indikati minn xi federazzjonijiet sportivi.

INTERAZZJONIJIET


Liema mediċini, ingredjenti attivi jew ikel jistgħu jinteraġixxu mal-effettAlprazolam DOC ġeneriku?

Benzodiazepines jikkawżaw effetti addittivi meta jingħataw fl-istess ħin ma' l-alkoħol jew depressanti oħra tas-sistema nervuża ċentrali.

Mhux rakkomandat li tieħu l-alkoħol fl-istess ħin.

Għandha tingħata attenzjoni speċjali flimkien ma 'mediċini li jrażżnu l-funzjoni respiratorja, bħal opjojdi (analġeżiċi, trażżin tas-sogħla jew terapiji ta' sostituzzjoni), speċjalment f'pazjenti anzjani.

Alprazolam għandu jintuża b'kawtela flimkien ma' depressanti oħra tas-CNS. L-effett dipressant ċentrali jista 'jiżdied f'każijiet ta' użu simultanju ta 'antipsikotiċi (newrolettiċi), ipnotiċi, ansjolitiċi/sedattivi, antidipressanti oħra, opjojdi, antiepilettiċi u antistamini H1 sedattivi.

Fil-każ ta 'analġeżiċi narkotiċi, tista' sseħħ żieda fl-ewforija, li twassal għal żieda fid-dipendenza mentali.

Meta alprazolam jingħata ma' mediċini li jinibixxu l-enzima epatika CYP3A4, jistgħu jseħħu interazzjonijiet farmakokinetiċi li jżidu l-livelli fil-plażma ta' alprazolam.

Sa ċertu punt, dan japplika wkoll għal benzodiazepines li huma metabolizzati biss bil-konjugazzjoni.

Il-konċentrazzjonijiet fissi ta' imipramine u desipramine fil-plażma jiżdiedu b'31% u 20%, rispettivament, wara l-għoti flimkien ta' alprazolam f'dożi sa 4 mg/ġurnata.

L-għoti flimkien ta' alprazolam ma' inibituri qawwija ta' CYP3A4 bħal azole antifungali (ketoconazole, itraconazole, posaconazole, voriconazole), inibituri tal-protease, cimetidine jew xi makrolidi (erythromycin, clarithromycin, telithromycin) għandu jsir bi tnaqqis fil-castanine. għandhom jitqiesu.

DOŻA U METODU TA' AMMINISTRAZZJONI


Mod ta' użuAlprazolam DOC ġeneriku? Dożaġġ u metodu ta 'użu

L-aħjar doża ta' Alprazolam Accord għandha tiġi individwalizzata skont is-severità tas-sintomi u r-rispons suġġettiv tal-pazjent.

L-indikazzjonijiet tad-dożaġġ ipprovduti għandhom ikopru l-bżonnijiet tal-biċċa l-kbira tal-pazjenti. Jekk tkun meħtieġa doża ogħla, id-dożi għandhom jiżdiedu gradwalment biex jiġi evitat ir-riskju ta 'effetti sekondarji. F'dawn il-każijiet, huwa rakkomandat li tiżdied id-doża ta' filgħaxija qabel id-doża tal-ġurnata.

B'mod ġenerali, pazjenti li qatt ma ġew ikkurati b'drogi psikjatriċi jeħtieġu dożi aktar baxxi minn dawk li qabel irċevew ansjolitiċi jew tranquilizers, antidipressanti, ipnotiċi, jew alkoħoliċi kroniċi. Huwa rakkomandat li dejjem tuża l-inqas doża biex tevita r-riskju ta’ sedazzjoni residwa jew delirju.

Fil-każ ta 'effetti sekondarji diġà bl-amministrazzjoni inizjali, huwa rakkomandat li titnaqqas id-doża.

It-trattament għandu jkun qasir kemm jista' jkun.

Il-pazjenti għandhom jiġu evalwati mill-ġdid regolarment u l-ħtieġa għal kura kontinwata għandha tiġi evalwata bir-reqqa, partikolarment jekk il-pazjent ma jkunx sintomatiku.

Pazjenti pedjatriċi: Is-sigurtà u l-effikaċja ta' alprazolam fi tfal u adoloxxenti taħt it-18-il sena ma ġewx stabbiliti. Għalhekk, l-użu ta' alprazolam mhuwiex rakkomandat.

Tinkwetax:

Id-doża inizjali tvarja minn 0.25 sa 0.50 mg 3 darbiet kuljum. Din id-doża se tiżdied kif meħtieġ mill-pazjent għal massimu ta' 4 mg kuljum f'dożi maqsuma għal perjodu li ma jaqbiżx 8-12-il ġimgħa, inkluż perjodu ta' tnaqqis.

F'xi każijiet, estensjoni lil hinn mill-perjodu massimu ta' trattament tista' tkun meħtieġa. Jekk iva, dan m'għandux iseħħ mingħajr valutazzjoni mill-ġdid tal-kundizzjoni tal-pazjent.

F'pazjenti anzjani, f'pazjenti b'mard sever tal-fwied jew fil-preżenza ta 'mard organiku debilitanti, huwa rakkomandat li tibda b'0.25 mg 2-3 darbiet kuljum u tiżdied jekk meħtieġ, biss jekk ittollerat. It-trattament jista 'jsir ukoll bil-pakkett tal-qatra: 10 qtar jikkorrispondu għal 0.25 mg ta' alprazolam, 20 qtar għal 0.50 mg.

Agorafobija u Disturb ta' Paniku:

F'pazjenti b'agorafobija assoċjata ma' attakki ta' paniku jew disturb ta' paniku b'evitar fobiku jew mingħajru, id-doża tal-bidu hija 0.5-1 mg mogħtija qabel l-irqad għal jum jew jumejn. Id-doża għandha mbagħad tiġi aġġustata skont ir-rispons individwali tal-pazjent. Żidiet fid-doża m'għandhomx jaqbżu 1 mg kull tlieta sa erbat ijiem. Żidiet fid-doża jistgħu jsiru l-ewwel f'nofsinhar, imbagħad filgħodu u finalment wara nofsinhar/filgħaxija sakemm jinkiseb mudell ta' dożaġġ ta' 3 jew 4 darbiet kuljum għal perjodu li ma jaqbiżx it-8 xhur.

Fi studju multiċentriku internazzjonali li involva numru kbir ta’ pazjenti, id-doża medja ta’ kuljum kienet 5.7 mg/kuljum. fi ftit każijiet rari biss kien meħtieġ li tintlaħaq 10 mg/jum.

twaqqif tat-trattament

Bħala regola klinika tajba, id-doża għandha titneħħa bil-mod.

Huwa rakkomandat li titnaqqas id-doża ta' kuljum b'mhux aktar minn 0.5 mg kull tlett ijiem. Xi pazjenti jistgħu jeħtieġu tnaqqis saħansitra aktar gradwali.

DOŻA EĊĊESSA


X'għandek tagħmel jekk ħadt doża eċċessivaAlprazolam DOC ġeneriku?

Is-sintomi ta' doża eċċessiva jidhru bħala żieda fl-attività farmakoloġika, partikolarment atassja u ngħas. Bħal benzodiazepines oħra, doża eċċessiva m'għandhiex tkun fatali sakemm ma jittieħdux depressanti tas-CNS oħra (inkluż l-alkoħol) fl-istess ħin.

Meta tiġi kkurata doża eċċessiva bi kwalunkwe mediċina, għandha tingħata konsiderazzjoni għall-possibbiltà li sustanzi oħra setgħu ġew inġeriti fl-istess ħin.

Wara doża eċċessiva ta' benzodiazepines orali, għandu jiġi indott rimettar (fi żmien siegħa) jekk il-pazjent ikun f'sensih jew għandu jsir ħasil tal-istonku bi protezzjoni tal-passaġġ tan-nifs jekk il-pazjent ikun mitluf minn sensih.

Jekk ma jiġi osservat l-ebda titjib fit-tbattil gastriku, għandu jingħata faħam attivat biex jitnaqqas l-assorbiment. Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-funzjonijiet respiratorji u kardjovaskulari fl-ICU. Doża eċċessiva ta' benzodiazepine normalment tippreżenta gradi differenti ta' depressjoni tas-sistema nervuża ċentrali, li jvarjaw minn ngħas sa koma. F'każijiet ħfief, is-sintomi jinkludu ngħas, konfużjoni mentali, u letarġija. F'każijiet severi, is-sintomi jistgħu jinkludu: atassja, letarġija, pressjoni baxxa, depressjoni respiratorja, rarament koma u rari ħafna mewt.

Flumazenil jista' jkun antidotu utli.

Esperimenti fuq l-annimali juru li wara doża massiva ġol-vini ta 'Alprazolam DOC Generici (aktar minn 195 mg/kg, aktar minn 975 darba d-doża massima ta' kuljum tal-bniedem) jista 'jseħħ kollass kardjovaskulari.

L-annimali ġew ittrattati b'ventilazzjoni mekkanika u infużjoni ġol-vini ta' norepinephrine.

Esperimenti oħra fuq l-annimali wrew li l-emodijalisi u d-dijureżi furzata huma ta’ ftit użu fit-trattament ta’ doża eċċessiva.

Tqala U TRIDGĦ


download huwa possibbliAlprazolam DOC ġenerikuwaqt it-tqala u t-treddigħ?


Tqala

Korp kbir ta’ dejta bbażata fuq studji ta’ koorti tindika li l-espożizzjoni għal benzodiazepines matul l-ewwel trimestru tat-tqala mhijiex assoċjata ma’ riskju akbar ta’ malformazzjonijiet kbar.

Madankollu, xi studji epidemjoloġiċi preċedenti ta' kontroll tal-każijiet sabu riskju akbar ta' xquq orali. Id-dejta turi li r-riskju li jkollok tifel bil-palat mixquq wara espożizzjoni tal-omm għal benzodiazepines huwa inqas minn 2/1000 kontra inċidenza mistennija ta’ madwar 1/1000 għal din il-malformazzjoni fil-popolazzjoni ġenerali. Minħabba r-riskju potenzjali ta' difetti fit-twelid li diġà dehru ma' benzodiazepines oħra, tagħtix alprazolam fl-ewwel trimestru tat-tqala.

Jekk il-mediċina tiġi preskritta għal mara ta 'età li jista' jkollha t-tfal, hija għandha tikkuntattja lit-tabib tagħha, kemm jekk qed tippjana li toħroġ tqila jew tissuspetta li tista 'tkun tqila, dwar it-twaqqif tal-mediċina. Kura b'dożi għoljin ta' benzodiazepines matul it-tieni u/jew it-tielet trimestru tat-tqala wriet tnaqqis fil-movimenti attivi tal-fetu u l-varjabbiltà tar-rata tal-qalb.

Jekk, għal raġunijiet mediċi, il-mediċina għandha tingħata, anke f'dożi baxxi, is-sindromu ta '"tarbija artab" (baby hypotonia) jista' jseħħ matul l-aħħar stadju tat-tqala, ikkaratterizzat minn ipotonja axjali u problemi ta 'irdigħ li jwasslu għal tnaqqis fil-piż.

Dawn is-sintomi huma riversibbli iżda jistgħu jippersistu għal ġimgħa sa 3 ġimgħat, skont il-half-life tas-sustanza attiva.

F'dożi għoljin, depressjoni respiratorja jew apnea u ipotermja jistgħu jseħħu fit-tarbija tat-twelid.

Barra minn hekk, sintomi ta 'rtirar tat-trabi tat-twelid ikkaratterizzati minn ipereċċitabbiltà, aġitazzjoni u rogħda jistgħu jseħħu ftit jiem wara t-twelid, anki jekk is-sindromu ta' "tarbija artab" ma jiġix osservat. Id-dehra tas-sintomi ta 'rtirar wara t-twelid tiddependi fuq il-half-life tas-sustanza.

Jekk, għal raġunijiet mediċi serji, il-prodott jingħata matul l-aħħar stadji tat-tqala jew waqt ix-xogħol f'dożi għoljin, jistgħu jseħħu effetti fuq it-tarbija tat-twelid bħal ipotermja, letarġija u depressjoni respiratorja moderata minħabba l-azzjoni farmakoloġika tal-mediċina.

Minħabba din id-dejta, l-użu ta' alprazolam waqt it-tqala għandu jiġi evalwat sakemm id-dożaġġ u l-indikazzjonijiet ikunu rispettati.

Jekk, matul l-aħħar parti tat-tqala, tkun meħtieġa kura b'alprazolam, għandhom jiġu evitati dożi għoljin u s-sintomi ta' rtirar u/jew is-sindromu ta' "soft baby" għandhom jiġu mmonitorjati fit-tarbija tat-twelid.

ħin tat-tmigħ

Alprazolam jitneħħa fil-ħalib tas-sider f'ammonti żgħar. Madankollu, kura b'alprazolam mhix rakkomandata waqt it-treddigħ.

IS-SEWQAN U L-UŻU TA' MAKKINARJU


riżultati ta’Alprazolam DOC ġenerikufuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Sedazzjoni, amnesija, konċentrazzjoni mnaqqsa u funzjoni mnaqqsa tal-muskoli jistgħu jaffettwaw ħażin il-ħila biex issuq u tħaddem magni. Jekk it-tul tal-irqad ma jkunx biżżejjed, jista' jżid il-possibbiltà ta' viġilanza mnaqqsa (ara sezzjoni 4.5 Interazzjonijiet ma' prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta' interazzjoni).

Minħabba l-effett dipressant tal-alprazolam fuq is-CNS, il-pazjenti li qed jirċievu l-mediċina għandhom jiġu avżati li jista 'jkun perikoluż għalihom li jipparteċipaw f'attivitajiet li jeħtieġu viġilanza mentali sħiħa, bħal tħaddim ta' makkinarju perikoluż jew sewqan ta 'vetturi bil-mutur, sakemm ikunu jistgħu jeskludu għal kull pazjent id-dehra ta ngħas jew sturdament.

AWTORITÀ ATTIVA

Alprazolam DOC Generici 0.75 mg/ml qtar orali, soluzzjoni 1 ml fih:Prinċipju Attiv:Alprazolam 0.75 mg 10 qatriet fihom 0.25 mg alprazolam.

Għal-lista sħiħa tal-isponsors, ara paragrafu 6.1.

AĊĊETTAZZJONI

Alprazolam DOC Generici 0.75 mg/ml qtar orali, soluzzjoni

Eċċipjenti:propylene glycol, 96% etanol, sakkarina tas-sodju, togħma tal-grejpfrut, ilma purifikat.

VALIDITÀ U ĦAŻNA

Skadenza: 36 xahar

Aħżen il-flixkun fl-ippakkjar oriġinali biex tilqa' mid-dawl.

NATURA U KONTENUT TAL-KONTENITUR

Flixkun tal-ħġieġ ambra bi qtar tal-polyethylene. Flixkun ta’ 20 ml, qtar orali, soluzzjoni ta’ 0.75 mg/ml

PATOLOĠIJA ASSOĊJATA


 • Ansjetà Ansjetà: kawżi, fatturi psikoloġiċi u l-aktar sintomi komuni. Dijanjosi, prevenzjoni u trattament ta 'ansjetà: drogi, terapiji alternattivi u nutrizzjoni.
 • Nuqqas ta' rqad Disturb fl-irqad ikkaratterizzat minn diffikultà biex torqod jew biex tibqa' torqod matul il-lejl. Kronika hija definita bħala li ddum maż-żmien (mill-inqas xahar).
 • Newrożi Disturb mentali moderat ta' oriġini psikoloġika. Newrożi huma kkaratterizzati minn ansjetà, sentimenti ta 'inadegwatezza u nuqqas ta' sodisfazzjon, u disturbi fl-imġieba.

Data aġġornata l-aħħar: 20/07/2021 Ara aktar

Qed nuża:Il-kontenut tal-folja jista' jkun fih referenzi għal paragrafi li ma jidhrux.

Sors:CODIFA - L-Informatur Farmaċewtiku

FAQs

What is the use of alprazolam 0.75 mg? ›

Alzolam 0.75mg Tablet is used to relieve excess (moderate to severe) anxiety and to treat anxiety associated with depression. It is not to be used for mild anxiety associated with the stress of day to day life situations.

What is alprazolam 20mg for? ›

Alprazolam is used to treat anxiety disorders and panic disorder (sudden, unexpected attacks of extreme fear and worry about these attacks).

Is alprazolam the same thing as Xanax? ›

Alprazolam is a prescription medicine that's used to treat anxiety disorders and panic disorder. It's in a class of drugs called benzodiazepines and works by lessening abnormal excitement in the brain. The U.S. Food and Drug Administration (FDA) approved alprazolam in 1981. It's sold under the brand name Xanax.

What is stronger alprazolam or Xanax? ›

In comparison, alprazolam is a faster acting drug and is about 10 times stronger, meaning that it can rapidly cause feelings of sedation. Like other benzodiazepines, alprazolam can cause problems when taken without medical supervision. In the short term, its misuse can cause over-sedation, collapsing and overdose.

Is alprazolam a strong drug? ›

Xanax is a powerful Benzodiazepine that is often prescribed to treat Generalized Anxiety Disorder (GAD), panic disorders, and insomnia. It is extremely addictive when used long-term, making Xanax addiction and abuse a serious concern. Xanax is the number one prescribed psychiatric medication in the United States.

How long does alprazolam take to start working? ›

The effects of Xanax begin within a couple minutes and can last for a couple of hours.

What mg of alprazolam is strongest? ›

The strongest dose of Xanax is a 3 mg extended-release tablet. However, these pills are typically triangular and green. The strongest and most common dosage of a Xanax bar is 2 mg.

What to avoid when taking alprazolam? ›

Opioids, other medications that cause drowsiness, and alcohol can have dangerous interactions with alprazolam. They can cause severe drowsiness, dizziness, and trouble breathing.

Is alprazolam good for stress and anxiety? ›

Alprazolam As An Anxiety Treatment

It's been prescribed for severe anxiety and panic attacks for decades, and appears to show some fairly strong success rates. Xanax, and the generic versions, all seem to work well for most anxiety disorders and continue to provide relief for many months.

Is alprazolam for depression or anxiety? ›

Alprazolam is internationally registered for the treatment of anxiety, panic disorder and anxiety associated with depression (Jonas 1993).

What are side effects of alprazolam? ›

Common adverse effects for patients taking alprazolam are[9]:
 • Drowsiness.
 • Tiredness.
 • Dizziness.
 • Sleep problems (insomnia)
 • Memory problems.
 • Poor balance or coordination.
 • Slurred speech.
 • Trouble concentrating.
May 1, 2022

What's the closest drug to Xanax? ›

Commonly prescribed Alprazolam alternative antidepressant medications used to help with anxiety include Zoloft (sertraline), Prozac (fluoxetine), or Lexapro (escitalopram).

Why Xanax is the best for anxiety? ›

Xanax works by increasing the amount of the neurotransmitter GABA in the brain to promote calmness and a relaxed feeling. This greatly helps people who suffer from anxiety disorders so that they are able to remain calmer in a particularly stressful situation, help curb panic attacks and calm their body's overactivity.

What is safer than Xanax for anxiety? ›

Some non-addictive alternatives to benzodiazepines for anxiety available by prescription include:
 • SSRIs (antidepressants)
 • SNRIs (antidepressants)
 • Beta-Blockers (blood pressure medications)
 • Buspirone (anti-anxiety)
 • Hydroxyzine (brand name Vistaril, a prescription antihistamine).

How many alprazolam should I take a day? ›

Adults—At first, 0.25 to 0.5 milligram (mg) 3 times a day. Your doctor may increase your dose as needed. However, the dose is usually not more than 4 mg per day. Older adults—At first, 0.25 mg 2 or 3 times a day.

How long can you take alprazolam for anxiety? ›

The Food and Drug Administration (FDA) has approved Xanax for very short-term treatment for most conditions. Eight weeks is the maximum amount of time they should be taken, specifically to treat panic disorder. Most physicians or therapists will prescribe Xanax for “as-needed” treatment.

What is the best medication anxiety? ›

SSRIs and SNRIs are often the first-line treatment for anxiety. Common SSRI brands are Celexa, Lexapro, Luvox, Paxil, and Zoloft. Common SNRI brands are Pristiq, Cymbalta, and Effexor XR. Pros: They are effective for a lot of people and they have a solid safety profile.

What do you feel after taking alprazolam? ›

Alprazolam may cause some people, especially older persons, to become drowsy, dizzy, or less alert than they are normally. Make sure you know how you react to this medicine before you drive, use machines, or do anything else that could be dangerous if you are dizzy, or are not alert or able to see well.

Is it better to take alprazolam at night? ›

Alprazolam acts as a depressant; it promotes calm and lowers brain activity. If taken approximately an hour before a person intends to go to sleep, it has been shown to be effective in assisting in sleep in the short term.

How long to take alprazolam for sleep? ›

On the first three drug nights (nights 5 to 7), the drug was highly effective in inducing and maintaining sleep with this short-term use. By the end of the one week of administration (nights 9 to 11), however, the drug had lost about 40% of its efficacy.

How many mg of Xanax should I take for anxiety? ›

Dosage for generalized anxiety disorder

You'll likely start by taking Xanax 0.25-mg to 0.5-mg tablets three times daily. Then, if you respond well to the drug, your doctor may increase your dosage slowly. The increase is usually once every 3 to 4 days. The maximum dosage recommended by the drugmaker is 4 mg daily.

Is alprazolam 0.25 mg a sleeping pill? ›

Alprazolam 0.25 MG Tablet is used in the treatment of anxiety disorders. Uneasiness, difficulty in sleeping, sweating of hands and feet are some of the symptoms of anxiety disorder. Alprazolam 0.25 MG Tablet is used in the treatment of the panic disorder.

What is the lowest strength of alprazolam? ›

The lowest recommended starting dose of alprazolam is 0.25 milligrams (mg) taken three times per day. The highest recommended dose is a total of 10 mg per day. These dosages relate to specific uses of alprazolam. Your doctor will prescribe the lowest possible dosage that treats your symptoms.

Who should avoid alprazolam? ›

Alprazolam has been reported to cause withdrawal and sedation in the newborn and should be avoided during pregnancy and lactation.

Can you take Tylenol and alprazolam together? ›

Interactions between your drugs

No interactions were found between alprazolam and Tylenol. However, this does not necessarily mean no interactions exist. Always consult your healthcare provider.

Can I take Xanax everyday for anxiety? ›

Alprazolam may be taken every day at regular times or on an as needed (“PRN”) basis. Typically, your health care provider will limit the number of doses you should take in one day. Your health care provider will determine the dose and method of taking the medication that is right for you based upon your response.

Can I take Xanax at night for anxiety? ›

Xanax is a fast-acting benzodiazepine , and a person may take it before bed to help with their anxiety and to fall asleep.

Is Xanax good for Mental Health? ›

Xanax is sometimes used as a frontline treatment for depression. The drug calms electrical activity in the brain, and that can help people feel a sense of euphoria and contentment. When Xanax is removed, people can experience a rebound form of depression.

What's the best drug for anxiety and depression? ›

Medications for anxiety and depression
 • fluoxetine (Prozac)
 • sertraline (Zoloft)
 • paroxetine (Paxil)
 • fluvoxamine (Luvox)
 • citalopram (Celexa)
 • escitalopram (Lexapro)
Aug 30, 2022

Does alprazolam affect blood pressure? ›

Alprazolam is as effective as captopril in lowering BP in ED patients with an initial SBP > 160 mmHg.

Can you drive after taking alprazolam? ›

Furthermore, alprazolam significantly impaired performance on the laboratory tests. In conclusion, alprazolam users must be warned not to drive an automobile or operate potentially dangerous machinery.

What is better than Xanax? ›

Klonopin is specifically used in the treatment of panic disorder and is also effective at controlling seizures. The effects of Klonopin last longer than Xanax, which means Klonopin does not need to be taken as frequently throughout the day.

What is the new treatment for anxiety? ›

The FDA has approved a phase 2b study of an optimized form of LSD for the treatment of anxiety. The drug, called MM-120, is being developed by MindMed and is intended to treat generalized anxiety disorders and other mental conditions. MindMed is expected to begin clinical trials in 2022.

What is the best non narcotic anxiety medication? ›

List of the Best Non-Narcotic & Non-Addictive Treatments for Anxiety:
 • SSRIs.
 • SNRIs.
 • Buspirone.
 • Hydroxyzine.
 • Gabapentin (Neurontin)
 • Beta-Blockers.
 • Psychotherapy.
 • Cognitive Behavioral Therapy (CBT)
May 14, 2020

Why do doctors recommend Xanax? ›

Xanax is often prescribed for panic attacks, which can occur as part of SAD. It might also be used in the case of specific phobias for situations that infrequently occur; for example, a doctor might prescribe Xanax to someone with a fear of flying ahead of an upcoming trip.

What is the benefit of taking Xanax? ›

Xanax works by suppressing the central nervous system to relieve stress rapidly. In addition to treating anxiety symptoms and panic disorders, it can also be used for sleep disorders, depression, and in some cases, seizures.

How does alprazolam .25 make you feel? ›

Many people who take Xanax recreationally, or without a prescription, describe the feeling as sedating or calming. Unlike some drugs, such as cocaine, that produce a “high” or euphoric feeling, Xanax users describe feeling more relaxed, quiet, and tired.

Does alprazolam 0.5 mg make you sleepy? ›

Alprazolam (Xanax) can cause dizziness and drowsiness.

What will alprazolam .25 mg do to you? ›

Alprazolam is used to treat anxiety and panic disorders. It belongs to a class of medications called benzodiazepines which act on the brain and nerves (central nervous system) to produce a calming effect. It works by enhancing the effects of a certain natural chemical in the body (GABA).

Can alprazolam make you calm? ›

Xanax works by increasing the amount of the neurotransmitter GABA in the brain to promote calmness and a relaxed feeling. This greatly helps people who suffer from anxiety disorders so that they are able to remain calmer in a particularly stressful situation, help curb panic attacks and calm their body's overactivity.

When is the best time to take alprazolam for anxiety? ›

Adults—At first, 0.5 to 1 milligram (mg) taken in the morning once a day. Your doctor may increase your dose as needed. However, the dose is usually not more than 10 mg per day. Older adults—At first, 0.5 mg taken in the morning once a day.

How long should I take alprazolam for anxiety? ›

The Food and Drug Administration (FDA) has approved Xanax for very short-term treatment for most conditions. Eight weeks is the maximum amount of time they should be taken, specifically to treat panic disorder. Most physicians or therapists will prescribe Xanax for “as-needed” treatment.

Do you take alprazolam at night? ›

Adults—At first, 0.5 to 1 milligram (mg) taken in the morning once a day. Your doctor may increase your dose as needed. However, the dose is usually not more than 10 mg per day. Older adults—At first, 0.5 mg taken in the morning once a day.

How long can I sleep after taking alprazolam? ›

However, the calming, relaxing, and sedative effects of Xanax usually wear off within about eight to twelve hours. Xanax is taken by mouth and quickly absorbed into the bloodstream. Effects should be noticed within an hour and the medicine reaches peak concentrations in the body after one to two hours.

What is the over the counter alternative to Xanax? ›

However, OTC antihistamines (i.e., Benadryl/diphenhydramine) have been recommended as a short-term solution for anxiety symptoms. While there is likely not any harm in taking an occasional OTC antihistamine as an over-the-counter Xanax alternative, the sedating side effects are not ideal for regular use.

Can Xanax cause anger? ›

Xanax can cause aggression, rage and agitation in the user, making it very important that you do not confront them out of anger or while alone. A successful intervention relies on a calm, professional approach and results in the Xanax user agreeing to get help for their addiction.

What are the most common side effects of alprazolam? ›

Common adverse effects for patients taking alprazolam are[9]:
 • Drowsiness.
 • Tiredness.
 • Dizziness.
 • Sleep problems (insomnia)
 • Memory problems.
 • Poor balance or coordination.
 • Slurred speech.
 • Trouble concentrating.
Apr 24, 2023

How does alprazolam affect your body? ›

The most common adverse effects of alprazolam include impaired coordination, low blood pressure, difficulty speaking, and increased libido. Additional adverse effects of Xanax include: Decreased mental alertness. Confusion.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Velia Krajcik

Last Updated: 14/08/2023

Views: 6260

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Velia Krajcik

Birthday: 1996-07-27

Address: 520 Balistreri Mount, South Armand, OR 60528

Phone: +466880739437

Job: Future Retail Associate

Hobby: Polo, Scouting, Worldbuilding, Cosplaying, Photography, Rowing, Nordic skating

Introduction: My name is Velia Krajcik, I am a handsome, clean, lucky, gleaming, magnificent, proud, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.